Werkprogramma G40

Het G40-stedennetwerk is het netwerk van 40 (middel)grote steden in ons land, die elkaar vinden in de stedelijke vraagstukken waar de leden van het netwerk voor staan. 

Het belangrijkste doel van het G40-stedennetwerk is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de G40-steden op diverse beleidsterreinen richting kabinet,  Eerste en Tweede Kamer en ministeries. De verschillende beleidsterreinen zijn binnen het netwerk ondergebracht in drie pijlers; de Sociale Pijler, de Pijler Economie en Werk en de Fysieke Pijler. Iedere pijler heeft een werkprogramma.

Daarnaast heeft het G40-stedennetwerk ook een belangrijke rol waar het gaat om kennisuitwisseling. Het netwerk biedt een breed platform voor kennisuitwisseling tussen de steden onderling en geeft ruimte aan kennisdeling met partners op de diverse beleidsterreinen van het netwerk. Het stedennetwerk zoekt zowel in de belangenbehartiging als in de kennisuitwisseling samenwerking met andere partijen, zoals de VNG, de G4, het IPO en Platform31

Nieuws

Bestuurders G40

 1. Miniatuurvoorbeeld
  Voorzitter G40
  burgemeester Paul Depla
  Breda
 2. vice voorzitter G40
  Vicevoorzitter G40
  burgemeester Arjen Gerritsen
  Almelo
 3. Miniatuurvoorbeeld
  Lid dagelijks bestuur G40
  burgemeester Jos Wienen
  Haarlem
 4. voorzitter Sociale pijler
  Voorzitter Sociale pijler
  wethouder Cathalijne Dortmans
  Helmond
 5. Pieter Meekels
  Voorzitter pijler Economie & Werk
  wethouder Pieter Meekels
  Sittard-Geleen
 6. Miniatuurvoorbeeld
  Voorzitter Fysieke pijler
  wethouder Maaike Veeningen
  Almere

Contact

Voor algemene vragen of vragen aan het secretariaat: info@g40stedennetwerk.nl

Voor vragen aan de secretaris van de G40:

Genie Hendriks

Genie Hendriks

06 2568 9862
Postadres

Gemeente Breda
t.a.v. G40 – Genie Hendriks
Postbus 90156
4800 RH  Breda