Werkprogramma G40

Het G40-stedennetwerk is het netwerk van 40 (middel)grote steden in ons land, die elkaar vinden in de stedelijke vraagstukken waar de leden van het netwerk voor staan. 

Het belangrijkste doel van het G40-stedennetwerk is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de G40-steden op diverse beleidsterreinen richting kabinet,  Eerste en Tweede Kamer en ministeries. De verschillende beleidsterreinen zijn binnen het netwerk ondergebracht in drie pijlers; de Sociale Pijler, de Pijler Economie en Werk en de Fysieke Pijler. Iedere pijler heeft een werkprogramma.

Daarnaast heeft het G40-stedennetwerk ook een belangrijke rol waar het gaat om kennisuitwisseling. Het netwerk biedt een breed platform voor kennisuitwisseling tussen de steden onderling en geeft ruimte aan kennisdeling met partners op de diverse beleidsterreinen van het netwerk. Het stedennetwerk zoekt zowel in de belangenbehartiging als in de kennisuitwisseling samenwerking met andere partijen, zoals de VNG, de G4, het IPO en Platform31

Bestuurders G40

 1. Miniatuurvoorbeeld
  Voorzitter G40
  voorzitter G40 Ferd Crone
  Leeuwarden
 2. Miniatuurvoorbeeld
  Lid dagelijks bestuur G40
  burgemeester Milo Schoenmaker
  Gouda
 3. Miniatuurvoorbeeld
  Voorzitter pijler Economie & Werk
  wethouder Willemien Vreugdenhil
  Ede
 4. Miniatuurvoorbeeld
  Lid dagelijks bestuur G40
  burgemeester Jos Wienen
  Haarlem
 5. Miniatuurvoorbeeld
  Voorzitter Fysieke Pijler
  wethouder Harriët Tiemens
  Nijmegen
 6. Miniatuurvoorbeeld
  Voorzitter Sociale Pijler
  wethouder Mattias Gijsbertsen
  Groningen

Contact

Voor algemene vragen of vragen aan het secretariaat: info@g40stedennetwerk.nl

Voor vragen aan de secretaris van de G40 kunt u het webformulier invullen.

Miniatuurvoorbeeld

Gerard Hendriksma

06 3196 3261
Postadres

Gemeente Leeuwarden 
t.a.v. G40 – Gerard Hendriksma
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden