De pijler Economie en Werk zet in op:

 • MKB en economische vernieuwing
 • Ruimte voor economie en werk
 • Vitale binnensteden
 • Een sterke keten van leren, werken en ondernemen

We doen dit door gezamenlijke kennisontwikkeling en samenwerking met de VNG en de ministeries van EZK en SZW.

Kennisnetwerk Regionale Economie is de online omgeving ter ondersteuning en bevordering van ondernemerschap in stad en regio. De pijler werkt met drie themagroepen.

Nieuws

Bestuurders Pijler Economie & Werk

 1. Frank den Brok, gemeente Oss
  Voorzitter pijler Economie & Werk
  wethouder Frank den Brok
  Oss
 2. Portet Adam Elzakalai
  Vicevoorzitter pijler Economie & Werk
  wethouder Adam Elzakalai
  Amstelveen

Contact

Voor meer informatie over de pijler Economie en Werk kunt u contact opnemen met de secretaris van deze pijler.

Miniatuurvoorbeeld

Tjeerd Leistra

06 1247 4617