De binnenstad als place to be in plaats van place to buy. Dat is geen toekomstmuziek, maar een concrete wens waar alle (middel)grote steden uit ons netwerk nu aan werken. Door trends zichtbaar te maken, te focussen op beleving en vermaak (profileren) en te werken aan een compactere binnenstad (concentreren) en meer publiek-private organisatiekracht (organiseren). 

Het dossier Vitale binnensteden bundelt en duidt de belangrijkste kennis over de trends en ontwikkeling van binnensteden. Of het nu gaat om uitkomsten van de leerkring Kantoren- en winkelleegstand, de trends die blijken uit een quickscan van de binnenstadsplannen en detailhandelvisies van de G32-gemeenten of de ervaringen met een experiment voor toekomstbestendige aanloopstraten. 

Wat is het? 
Het kennisdossier, dat in samenwerking met Platform31 tot stand is gekomen, biedt  alle relevante kennis over stedelijke vraagstukken gebundeld aan. Voorop staat de verbinding (kennismakelaarsfunctie). Het kennisdossier creëert meerwaarde door de kennis en informatie te duiden en te koppelen aan de stedelijke praktijk. 

Kennisdossier Vitale binnensteden is raadpleegbaar via www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/vitale-binnensteden 

Contactpersoon 
Wenst u meer informatie over dit kennisdossier? U kunt contact opnemen met: Ilse Nieskens van gemeente Nijmegen (i.nieskens@nijmegen.nl) of met Hanneke van Rooijen van Platform31 (hanneke.vanrooijen@platform31.nl).