De binnenstad als place to be in plaats van place to buy. De quickscan van de binnenstadsplannen en detailhandelvisies van de G40-gemeenten maakt deze én meerdere trends zichtbaar. Evenals de focus op beleving en vermaak (profileren), een compactere binnenstad (concentreren) en meer publiek-private organisatiekracht (organiseren). De belangrijkste kennis over de ontwikkeling van de binnenstad is voor u gebundeld in een overzichtelijk kennisdossier.

Kennisdossier Vitale binnensteden is raadpleegbaar via www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/vitale-binnensteden 

Contactpersoon 
Wenst u meer informatie over dit kennisdossier? U kunt contact opnemen met: Ilse Nieskens van gemeente Nijmegen (i.nieskens@nijmegen.nl) of met Barbara Heebels van Platform31 (barbara.heebels@platform31.nl).