De themagroep 'Sterke keten van participatie, leren, werken en ondernemen' richt zich op:

  • Het zo veel mogelijk mensen die nu aan de kant staan duurzaam aan het werk te helpen
  • Verbetering aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, o.a. partnerschap met MBO Raad
  • Eén regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt (o.a. Participatiewet)
  • De werkzoekende in beeld
  • Speciale aandacht voor (tijdelijk) minder zelfredzame jongvolwassenen (pdf)
  • Een brede aanpak van de Human Capital agenda (pdf)
  • BBZ en TOZO
  • De arbeidsmarkt van de toekomst (nieuwe paper) (pdf)

Carine Bloemhoff (gemeente Groningen) en Raymond Wanders (gemeente Emmen) zijn de bestuurlijke trekkers van de themagroep. Contactpersonen: Wim Ravenshorst (wim.ravenshorst@groningen.nl) en Elisabeth Ellison (e.ellison@emmen.nl)

Zie ook: Werkdossier Sterke Keten van leren, werken en ondernemen.

Nieuws: