De themagroep Sterke Keten is na de zomer zowel ambtelijk als bestuurlijk met frisse energie aan de slag gegaan. Tijdens de bestuurlijke themabijeenkomsten in september en oktober heeft een groep nieuwe bestuurders met elkaar kennisgemaakt en zijn de belangrijkste onderwerpen van de themagroep verkend. Zo is tijdens deze bijeenkomsten de inzet van de G40 binnen het programma Perspectief op werk geformuleerd, is stilgestaan bij de financiële ontwikkelingen binnen het sociaal domein en zijn de belangrijkste vraagstukken op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt geadresseerd.

Daarnaast heeft op 4 oktober het symposium ‘De kracht van de regio’ plaatsgevonden. Dit symposium is door de G40 samen met het UWV georganiseerd. Centraal tijdens dit symposium stond de versterking van de ketensamenwerking tussen gemeenten en het UWV binnen de arbeidsmarktregio’s. Wethouders en regiomanagers van het UWV konden tijdens dit symposium met staatssecretaris Van Ark in gesprek over de wijze waarop de arbeidsmarktregio’s nog meer in hun kracht gezet kunnen worden om de arbeidsmarktvraagstukken van dit moment het hoofd te bieden. Daarmee is deze bijeenkomst ook een goed voorbeeld van de manier waarop de samenwerking binnen de G40 kan leiden tot het gezamenlijk agenderen van belangrijkste thema’s op de politieke agenda van het Rijk.

UWV-congres
Staatssecretaris Tamara van Ark te gast op het symposium De kracht van de regio in Ede

UWV-congres