De Omgevingswet komt eraan! Wat dat betekent voor medewerkers van een (gemeentelijke) overheidsorganisatie, is te lezen in dit kennisdossier Omgevingswet. 

Het kennisdossier geeft een beknopt overzicht van de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. Het gaat om nieuwe instrumenten, maar ook om een andere manier van werken. Juist die andere manier van werken (cultuuromslag) moet ervoor zorgen dat de Omgevingswet zal gaan slagen. De veranderingen worden geïllustreerd met voorbeelden. Werken in de geest van de Omgevingswet is een belangrijk onderdeel van dit kennisdossier. 

Dit dossier bevat de volgende onderdelen:

  • Waarom een nieuwe Omgevingswet?
  • Verbeterdoelen van de wet
  • Rolwijziging
  • Instrumenten
  • De 4 AmvB’s
  • Planning en implementatie
  •  de verslagen van de G40-leerkring Omgevingswet

Kennisdossier Omgevingswet is raadpleegbaar via: www.platform31.nl/omgevingswet.

Contactpersoon 
Heeft u vragen, ideeën of suggesties met betrekking tot dit kennisdossier, dan kunt u contact opnemen met: Saskia Buitelaar, saskia.buitelaar@platform31.nl