• Stimuleren en faciliteren van ondernemerschap 
  • Startende ondernemers en ZZP’ers 
  • MKB-samenwerkingsagenda innovatie

Lees:

Sociaal ondernemerschap is een speerpunt van de pijler Economie en Werk.
Voor meer informatie: co
ntactpersonen sociaal ondernemerschap

Wethouder Ap Reinders (gemeente Haarlemmermeer) is de bestuurlijk trekker van de themagroep Ondernemerschap.
Contactpersoon Cecile de la Rambelje: cecile.rambelje@haarlemmermeer.nl