• Stimuleren en faciliteren van ondernemerschap
  • Innovatie in het MKB
  • Sociaal ondernemerschap (zie webpagina Pijler Economie en Werk

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de ‘motor van onze economie’. Het MKB kent de komende jaren een aantal belangrijke opgaven: innovatie, digitalisering, menselijk kapitaal, circulaire economie en sociaal ondernemerschap. De G40 werkt samen met het ministerie van EZK aan de MKB-agenda en het MKB-actieplan om het MKB hierin te ondersteunen. We doen dat samen met triple helix-organisaties in de regio. (zie ook Kennisnetwerk ondersteuning en vernieuwing brede mkb (pdf)

Wethouder Pieter Meekels (gemeente Sittard-Geleen) is voorzitter van de themagroep.
Contactpersonen: Denis Crompvoetsdenis.crompvoets@sittard-geleen.nl
G40-verbindingsofficier sociaal - en impact-ondernemen: Alan Wemmenhove: a.wemmenhove@apeldoorn.nl

Lees: