Het thema ondernemerschap wordt uitgewerkt in twee groepen:

  • Innovatie in het brede MKB
  • Sociaal en Impact ondernemen

Innovatie in het brede MKB

Bestuurlijk trekker: wethouder Yvonne Salvino (Sittard-Geleen).
Contactpersoon Denis Crompvoets denis.crompvoets@sittard-geleen.nl

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de ‘motor van onze economie’. Het MKB kent de komende jaren een aantal belangrijke opgaven: innovatie, digitalisering, menselijk kapitaal, circulaire economie en sociaal ondernemerschap. De G40 werkt samen met het ministerie van EZK aan de MKB-agenda en het MKB-actieplan om het MKB hierin te ondersteunen. De steden doen dat samen met triple helix-organisaties in de regio. (zie ook Kennisnetwerk ondersteuning en vernieuwing brede mkb (pdf)

Sociaal  en Impact ondernemen

Bestuurlijk trekker: wethouder Jeroen Joon, Apeldoorn
Contactpersonen:

Sociaal ondernemerschap biedt mogelijkheden om maatschappelijke opgaven op een ondernemende manier aan te pakken. Het kan daarbij gaan om werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, circulaire economie en de leefbaarheid van steden. Een sociale onderneming is binnen de markt actief, heeft als voornaamste doel het realiseren van maatschappelijke impact, levert goederen en diensten op een ondernemende en innovatieve manier en gebruikt winst om de sociale doelstelling te realiseren. Gemeenten kunnen sociaal ondernemerschap stimuleren door accountmanagement, netwerkvorming, inkoop en aanbesteding.
Een werkgroep heeft in 2017 de Roadmap Sociaal Ondernemerschap opgesteld. Deze heeft inmiddels een tweede druk beleefd. 
Meer impact met sociaal ondernemerschap. Roadmap voor gemeenten (pdf). Deze is online beschikbaar. Er is ook een kennisdossier Impact ondernemen met informatie en voorbeelden. Zie ook:
Gemeenten als partner voor sociale ondernemingen (social-enterprise.nl).

Op 11 maart 2021 is de Citydeal  Impact ondernemen van start gegaan. Contactpersoon: Edwin Teljeur, edwinteljeur@gmail.com.

Nieuws