Sociaal ondernemer Joske Paumen voelde zich als de eerste pinguïn die uit de rij stapt, de afwijkende pionier, vertelde ze in de pijler Economie en Werk op 6 december in Almere. Sociaal ondernemers zien zichzelf als voortrekkers van een nieuwe economie: circulair, inclusief en armoedevrij, bleek uit een toelichting van Nick Sens. De Social Enterprise monitor geeft inzicht in wie deze ondernemers zijn, wat hun uitdagingen zijn in ondernemen en impact maken en met wie zij samenwerken. Ontwikkelingen in 2019: de werkgelegenheid neemt fors toe, bijna de helft is winstgevend. Driekwart van de ondernemers zegt hun impact te vergroten door het beïnvloeden van anderen. Samenwerking met grote bedrijven wordt als kansrijk en positief ervaren. De Social Development Goals staan op de radar. Samenwerken met gemeenten is niet zonder obstakels maar wordt over het algemeen positief beoordeeld. Om de werelden van sociaal ondernemer en gemeente dichter bij elkaar te brengen heeft Social Enterprise twee producten ontwikkeld: een Roadmap voor ondernemers die de weg zoeken in een gemeente, en een boekje voor gemeenten met tips over samenwerken met een sociaal ondernemer. Joske Paumen is directeur van de Code Sociale Ondernemingen, in het leven geroepen om de om de herkenning en erkenning van sociale ondernemingen in Nederland te vergroten. Op basis van een onafhankelijke beoordeling, toetst een Review Board aan de hand van de 5 principes van de Code of het bedrijf een sociale onderneming is.

Sociaal ondernemerschap is sinds 2016 een speerpunt van de pijler Economie en Werk. Uit een onderzoekje onder de G40 steden blijkt dat meer dan de helft van de steden expliciet aandacht besteedt aan sociaal ondernemen. Enkele gemeenten doen dit niet, ze willen geen onderscheid maken en besteden er geen specifieke aandacht aan. Veel gemeenten hebben social return on investment en/of circulaire economie als speerpunt, maar noemen dat niet expliciet als sociaal ondernemen. Monique Esselbrugge (Nijmegen) ziet een brede beweging; veel bedrijven hebben aandacht voor maatschappelijke impact. Ze heeft met ondernemers een economische visie voor Nijmegen opgesteld. Publiek ondernemen in Delft neemt de vraag van sociaal ondernemers uit de stad als uitgangspunt, gaat daarmee op ondernemende wijze aan de slag en krijgt daarvoor binnen de gemeente ruimte. Peter Tangel gaf een toelichting op deze werkwijze, toegepast in een leerroute publiek ondernemen. Platform31 gaat deze werkwijze analyseren. In samenwerking met het A&O Fonds Gemeenten komt er een leerroute publiek ondernemen voor andere gemeenten. Almere tenslotte gaf een toelichting op de gemeentelijke aanpak van circulaire economie met de gemeente in de rol als aanbieder, aanjager en afnemer.

Zie ook: