De themagroep Armoede en schuldhulpverlening legt de volgende accenten:

1. Kennisdelen en ontwikkeling

 • Aandacht voor best practices en onorthodoxe aanpakken
 • 2.Deinstitutionaliseren/ doorbreken regelingen
 • 3.Empowerment, burgerschap, 3D
 • 4.Lokaal Armoedepact

2. Analyse, onderzoek en verdieping

 • Preventie/vroegsignalering (bv. jeugd)
 • Armoedeval
 • Zorg/ WMO (incl. WCTG)
 • Stapeling
 • (sociale) Agenda voor stad en wijken
 • gedifferentieerde) (inkomens)normering doelgroepen

3. Lobby

 • Convenant banken
 • Justitiële schulden
 • Beschermingsbewind
 • Zorgverzekeraars
 • (structurele) Bekostiging
 • Armoede en Europa

Wethouders Jan Jaap Kolkman (Deventer) is de bestuurlijk trekker van de themagroep Armoede & Schuldhulpverlening.

Deelnemende wethouders: Boaz Adank (Breda), Kholoud al Mobayed (Hoorn), Marleen Damen (Leiden), Renske Helmer-Engelbert (Nijmegen) en Frans Schatorjé (Venlo)

Zie ook: