• Bestuurlijke trekkers: wethouders Rob de Geest (Deventer, voorzitter), Nadya Aboyaakoub-Akkouh (Amersfoort), Marike de Nobel (Breda),Raymond Wanders (Emmen), Charif El Idrissi (Haarlemmermeer), Annemieke Messelink-Dijkstra (Lelystad), Bouke Velzen (Zoetermeer), Saskia Lammers (Eindhoven)
  • Contactpersoon: Karen Smit, k.smit@deventer.nl.

De G40 themagroep Armoede en schuldhulpverlening zet zich in op kennisontwikkeling, kennisdeling en lobby op het gebied van armoede en schulden. Hierbij richten we ons op drie onderwerpen:

  1. Bestaanszekerheid bieden
  2. Schulden aanpakken
  3. Innovatief werken

Parallel aan deze drie thema’s spelen de volgende onderwerpen:

  • Beleid van het nieuwe kabinet
  • Het landelijke stelsel van het minimum inkomen, toeslagen en de huidige inflatie. 
  • Vertrouwen in de overheid
  • Balans verantwoordelijkheden en samenwerking tussen de Rijksoverheid en gemeenten
  • Beeldvorming en taal
  • Stress sensitieve benadering

Waar mogelijk is de themagroep vertegenwoordigd in landelijke commissies en overleggen, bijvoorbeeld in het Interbestuurlijk Programma.

Meer informatie

Nieuws