• Bestuurlijke trekkers: wethouders Rob de Geest (Deventer, voorzitter), Raymond Wanders (Emmen) en Boaz Adank (Breda).
  • Contactpersoon: Karin Smit, k.smit@deventer.nl.

De G40 themagroep Armoede en schuldhulpverlening zet zich in op kennisontwikkeling, kennisdeling en lobby op het gebied van armoede en schulden. Hierbij richten we ons in de periode op vier onderwerpen:

  1. Bestrijden van armoede;
  2. Voorkomen van schuldenproblematiek, preventie en vroegtijdig signaleren;
  3. Sociale incasso;
  4. Effectieve en integrale schuldhulpverlening en beschermingsbewind.

Waar mogelijk is de themagroep vertegenwoordigd in landelijke commissies en overleggen, bijvoorbeeld in het Interbestuurlijk Programma.

Meer informatie

Nieuws