De G40 themagroep Armoede en schuldhulpverlening zet zich in op kennisontwikkeling, kennisdeling en lobby op het gebied van armoede en schulden. Hierbij richten we ons in de periode op vier onderwerpen:

  1. Bestrijden van armoede;
  2. Voorkomen van schuldenproblematiek, preventie en vroegtijdig signaleren;
  3. Sociale incasso;
  4. Effectieve en integrale schuldhulpverlening en beschermingsbewind.

Waar mogelijk is de themagroep vertegenwoordigd in landelijke commissies en overleggen, bijvoorbeeld in het Interbestuurlijk Programma.

De themagroep kent een aantal trekkers, vertegenwoordigd in de kerngroep. Bestuurlijk bestaat deze groep uit Rob de Geest (Deventer, voorzitter), Raymond Wanders (Emmen) en Boaz Adank (Breda).

Ook ambtelijk neemt de kerngroep de trekkersrol aan. Aanspreekpunt is Debbie Jonker (d.jonker@deventer.nl).  

Meer informatie

Nieuws