Gemeenten kunnen met beter taal- en beeldgebruik in beleid en praktijk het verschil maken bij inwoners met financiële zorgen. Ze kunnen hen sneller bereiken met bijvoorbeeld met minimaregelingen, schulddienstverlening of andere lokale ondersteuningsmaatregelen. Deze praatplaat geeft professionals praktische tips en voorbeelden om hierover intern het gesprek te starten en de communicatie voor specifieke groepen bewoners aan te passen en toegankelijker te maken.

Lees verder (Platform31)