De themagroep Sluitend aanbod Wonen, Welzijn, Zorg richt zich op 5 vraagstukken die toe te schrijven zijn aan 2 hoofdthema’s:

Thema 1: Langer zelfstandig thuis blijven wonen

  • Woonruimteverdeling
  • Betaalbaarheid
  • Mantelzorg

Thema 2: Samenwerken aan vitale zorgcentra

  • Transformatie zorgvastgoed en relatie met wijkvoorzieningen
  • Taakopvatting en regie

Wethouders Jeroen Olthof (Zaanstad) en Tom Horn (Haarlemmermeer) zijn de bestuurlijk trekkers van de themagroep Sluitend aanbod Wonen, Welzijn, Zorg.