De themagroep Duurzaamheid heeft de volgende onderwerpen geagendeerd:

  • verduurzaming gebouwde omgeving
  • energieatlas
  • circulaire economie
  • warmte
  • opwekking lokale duurzame energie
  • laadpalen
  • klimaatadaptatie

Ieder thema kent een trekker; een gemeente die het voortouw neemt, die de actualiteit kent en eventuele lobby voorbereid. Actuele ontwikkelingen worden ambtelijk voorbereid en tijdens het bestuurlijk overleg besproken.

Wethouder Sanna Munnikendam (gemeente Zaanstad) is voorzitter van de themagroep Duurzaamheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de themagroep Duurzaamheid: Wouter van der Heijde: W.Heijde@zaanstad.nl, 06 2342 1551.

Nieuws