De themagroep Duurzaamheid heeft de volgende onderwerpen geagendeerd:

  • verduurzaming gebouwde omgeving
  • energieatlas
  • circulaire economie
  • warmte
  • opwekking lokale duurzame energie
  • laadpalen
  • klimaatadaptatie

Ieder thema kent een trekker; een gemeente die het voortouw neemt, die de actualiteit kent en eventuele lobby voorbereid. Actuele ontwikkelingen worden ambtelijk voorbereid en tijdens het bestuurlijk overleg besproken.

Wethouder Cora-Yfke Sikkema (gemeente Haarlem) is voorzitter van de themagroep Duurzaamheid.