• Bestuurlijke trekkers: wethouder Tanja de Jonge (Dordrecht), thema Energiesysteem (ambtelijk contactpersoon Roosmarijn Sweers) en wethouder Claudio Bruggink (Hengelo), thema Verduurzamen gebouwde omgeving (ambtelijk contactpersoon Ineke Nijhuis)
 • Vicevoorzitter René Tuijn (Zaanstad), thema Energiearmoede (ambtelijk contactpersoon Wouter van der Heijde)
 • Contactpersoon: Ellen Salverdduurzaamheid@g40stedennetwerk.nl

Klimaatneutraal en volledig circulair. Dat is het doel van Nederland en de G40-steden in 2050. De uitwerking van het Klimaatakkoord en de invulling van het nationale uitvoeringsplan Circulaire Economie zijn voor de steden belangrijk. Het betekent onder andere dat ruim drie miljoen woningen van het aardgas af moeten; zo’n 3.000 per G40-stad per jaar. Deze opgave realiseren G40-steden samen met inwoners, bedrijven, netbeheerders en woningcorporaties. 

De speerpunten van G40 Duurzaamheid in de komende periode zijn:

 • Financiën voor inzet gemeenten, met oog op Klimaatakkoord én het nieuwe 55%-doel
 • Energiearmoede: samen met themagroep Armoede & Schulden pleiten voor maatregelen.
 • Warmtewet: ontkoppelen tarieven warmte en gas: in wet WCW én in SDE++
 • Warmtewet: infra in publiekeigendom
 • Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie
 • Aanvullend financieel instrumentarium onrendabele top warmtetransitie, inclusief Nationaal Isolatieprogramma, collectieve ISDE
 • Saldering: zorgen voor een goede businesscase voor huishoudens
 • SDE++: hekjes en caps (zon en wind; warmte)
 • Netcongestie: investeringen, prikkels voor doelmatig gebruik net, rode gebieden
 • RESsen: voldoende steun voor RES-projecten.

Position papers

Routekaarten

Kennisdossier

Nieuws