Klimaatneutraal en volledig circulair. Dat is het doel van Nederland en de G40-steden in 2050. De uitwerking van het Klimaatakkoord en de invulling van het nationale uitvoeringsplan Circulaire Economie zijn voor de steden belangrijk. Het betekent onder andere dat ruim drie miljoen woningen van het aardgas af moeten; zo’n 3.000 per G40-stad per jaar. Deze opgave realiseren G40-steden samen met inwoners, bedrijven, netbeheerders en woningcorporaties. 

Om dit te kunnen realiseren heeft de G40 daarom deze speerpunten geformuleerd:

  • Een haalbare en betaalbare energietransitie voor iedereen
  • Woning gebonden en kostenneutrale financiering voor energiemaatregelen voor bewoners
  • Voldoende middelen om inwoners te begeleiden
  • Heldere regie over samenwerking, financiering en governance rond warmtenetten
  • Een integrale aanpak, waarbij energietransitie en circulariteit gelijk op gaan
  • De energietransitie als drager voor stedelijke vernieuwing

Claudio Bruggink is voorzitter van de themagroep Duurzaamheid.

Ellen Salverda is secretaris: e.salverda@assen.nl

Nieuws