Nieuws

G40 verwelkomt wetsvoorstel warmtetransitie

De G40 gemeenten verwelkomen het wetsvoorstel gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (WGIW). Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om bestaande wijken echt te verduurzamen ten behoeve van de energievoorziening met duurzame energiedragers.

Het wetsvoorstel geeft de mogelijkheid voor gemeenten om een omgevingsplan op te stellen waarmee de levering van gas beëindigd wordt. Met deze wet kunnen gemeenten een wijk verduurzamen, bijvoorbeeld door aanleg van een warmtenet met warmte uit geothermie. Uiteraard zal ook de financiële kant daarvoor geregeld worden, om voor bewoners de woonlasten minimaal gelijk te houden.

Het wijkgericht, planmatig verduurzamen van woningen is veel goedkoper dan dat iedere bewoner individueel stappen probeert te zetten. Met een wijkgerichte aanpak kan naast de verduurzaming van woningen ook de energievoorziening verduurzaamd worden: bijvoorbeeld van gas naar stadswarmte of naar full-eletric met een verzwaard elektriciteitsnet.

Zonder dit wetsvoorstel is het verduurzamen van de energievoorziening van wijken echter een nagenoeg onmogelijke opgave. Zolang gas in een wijk aangeboden blijft, heeft de aanleg van een nieuwe duurzame energievorm geen kans. Het zou dan immers vele jaren duren voor alle huishoudens echt overstappen. Dat maakt dat de nieuwe duurzame energievorm de eerste jaren nauwelijks klanten zal hebben en de investering niet uit kan. Ook gelden er dan gedurende een lange periode dubbele infrastructuurkosten: voor het gasnet en voor de duurzame energiedrager.

De G40 gemeenten zien de wet als een essentiële bouwsteen voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Naast bijvoorbeeld subsidies voor isolatie, afspraken met verhuurders over de verduurzaming, hulp voor bewoners om over te stappen op elektrisch koken. De G40 roepen de Tweede Kamer op om de Wet spoedig te behandelen en positief te beschouwen.