Stedelijke vernieuwing is van alle tijden. Iedereen heeft er zo zijn eigen beeld bij. Dat komt omdat het tot voor kort een formele en een informele kant had, het rijksoverheidsbeleid en wat feitelijk in de steden gebeurt. In 2015 is aan de formele kant een einde gekomen en is het Stedenbeleid afgerond verklaard. Het is aan lokale partijen om de vernieuwing door te zetten zonder rijkssubsidies. Het Rijk beperkt haar rol tot het leveren van kennis en kunde.

Het kennisdossier Stedelijke Vernieuwing geeft een beeld van de stedelijke vernieuwing tot nu toe, zowel het beleid als de zichtbare (fysieke) vernieuwing. De gebieden in de stad waar vernieuwing niet als vanzelf gaat, staan in dit dossier centraal. Het doel is om de lezer zowel een gestructureerd beeld te geven van de belangrijkste trends, als te inspireren in zijn of haar huidige praktijk met nieuws, opinie, best practices en publicaties.

Kennisdossier Stedelijke vernieuwing is raadpleegbaar via: www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/stedelijke-vernieuwing

Contactpersoon 
Wenst u meer informatie over dit kennisdossier? U kunt contact opnemen met:  Jeroen van der Velden van Platform31, jeroen.vandervelden@platform31.nl.