Stedelijke vernieuwing – het werken aan de vitaliteit van steden door het verval van wijken of buurten tegen te gaan – kent een lange beleidstraditie. Het kennisdossier Stedelijke vernieuwing geeft u een gestructureerd beeld van de beleidsontwikkeling, de huidige trends en het speelveld waarin partijen in de wijk vandaag de dag opereren. We laten zien hoe vanaf de Tweede Wereldoorlog beleidsmatig is omgegaan met de opgave om wijken veilig, leefbaar en aantrekkelijk te maken en wat dit betekent voor het hier en nu. Met publicaties, praktijkvoorbeelden en blogs vertalen we deze kennis naar de dagelijkse praktijk van beleidsmakers en professionals.

Kennisdossier Stedelijke vernieuwing is te vinden op kennisvanstadenregio.nl/verdieping/stedelijke-vernieuwing.

Contactpersoon 
Wilt u meer informatie over dit kennisdossier? U kunt contact opnemen met Jeroen van der Velden, jeroen.vandervelden@platform31.nl.