De bestuurders in de themagroep Zorg, Jeugd en Onderwijs delen de ambitie lokaal een duurzaam, sociaal stelsel te realiseren. Daarvoor stellen zij zich in deze themagroep gezamenlijk tot doel, het bieden van:

  • de juiste omstandigheden voor een gezonde (talent-)ontwikkeling van de jeugd
  • de juiste ondersteuning en zorg op de juiste plek voor behoud van regie op het eigen leven

De themagroep gaat op zoek naar achterliggende oorzaken en belangen bij deze doelen. Zodat we beter begrijpen waar onze inspanningen écht op gericht moeten zijn. Dat kan uiteenlopen van bijdragen aan de landelijke lobby tot en met het ontwikkelen en implementeren van best practices in de G40. In themabijeenkomsten op vrijdagmiddagen organiseren we verdieping, op inhoud én via gesprekken met andere maatschappelijke partners zoals zorgverzekeraars, jongeren of cliëntvertegenwoordigers. Het voorlopig werkprogramma van de commissie vindt u via deze link (pdf).

Het trekkerschap voor deze themagroep is belegd bij:Haagh Stukken

  • wethouder Miriam Haagh (Breda, tevens VNG-commissie Zorg Jeugd en Onderwijs) en
  • wethouder Nathan Stukken (Apeldoorn).

In 2019 komt de themagroep Zorg, Jeugd en Onderwijs op de volgende data van 14:00-16:30 uur bijeen in Utrecht:

  • 5 april
  • 7 juni
  • 13 september
  • 1 november
  • 13 december

Voor meer informatie over deze themagroep kunt u terecht bij Isabel Joosen (gemeente Breda) via eam.joosen@breda.nl

Nieuws