Kwartiermaker René Peeters i.s.m. Zunderdorp Beleidsadvies & Management

Wat heeft een kind nodig? Die vraag stond centraal tijdens de zoektocht van René Peeters naar een manier waarop onderwijs en zorg eenvoudiger en eenduidiger kunnen worden gecombineerd. René Peeters – oud wethouder van Almere en voormalig lid van de G40 themagroep Wmo, Jeugd, Onderwijs - werd door een coalitie van 20 landelijke organisaties gevraagd hen als Kwartiermaker Onderwijs-Zorg-Jeugd te adviseren over de samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg.

Peeters geeft in zijn rapport Mét andere ogen zeven adviezen weer, opgesteld op basis van een uitgebreide gespreksronde, deskstudie en analyse. De adviezen hebben tot doel de aansluiting tussen onderwijs en (jeugd)zorg te versnellen en bestendigen. Zo adviseert Peeters o.a. teams op school te verbreden met andere expertises en brede lokale afspraken te maken over de jeugd, onder regie van gemeenten. Ook benadrukt Peeters het belang van flexibele budgetten.

Het advies is eind 2018 omarmd door de coalitie en aangeboden aan minister Slob, minister De Jonge en de Tweede Kamer. De coalitiepartners werken momenteel aan een concreet uitvoeringsplan, naar aanleiding van het advies.

Peeters heeft zijn adviezen op 1 februari besproken met de G40 bestuurlijke themagroep Wmo, Jeugd en Onderwijs.

Met andere ogenBenieuwd naar het rapport ‘Mét andere ogen’? Klik hier om het rapport te lezen.

Meer informatie: themagroep Zorg, Jeugd en Onderwijs.