Goed functionerende binnensteden zijn essentieel voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en daarmee voor een goed functionerende stedelijke en regionale economie. Bijzondere aandacht blijft nodig voor de veranderende detailhandelsstructuur en de gevolgen die dit heeft voor onze binnensteden. Functies als horeca, cultuur en wonen worden belangrijker. We moeten ondernemers kansen geven de binnenstad opnieuw uit te vinden. Onze centra veranderen van een place to buy naar een place to be. De G40 is een actieve partner in de Retailagenda met andere overheden en organisaties van ondernemers.

Monique Esselbrugge (Nijmegen) is de bestuurlijk trekkers van de themagroep Vitale binnensteden.
Contactpersoon: Ilse Nieskens i.nieskens@nijmegen.nl.

De G40 is partner in de Retailagenda. De Retailagenda biedt verschillende mogelijkheden voor gemeenten, zoals intervisie. Recent uitgebracht: de handreiking sanering plancapaciteit en regionale samenwerking detailhandel. Contactpersoon Retailagenda Irma IJdensirma.ijdens@retailland.nl.