• Retailagenda en Retaildeals 

Faciliteren nieuwe functies in binnensteden 

Jos van Bree (Helmond), Monique Esselbrugge (Nijmegen) en Ben Tap (Hoorn) zijn de bestuurlijk trekkers van de themagroep Vitale binnensteden.
Contactpersonen zijn: Evelien Kostermans e.kostermans@helmond.nl ; Ilse Nieskens i.nieskens@nijmegen.nl ; Geert Koolen g.koolen@hoorn.nl ...

De G40 is partner in de Retailagenda. De Retailagenda biedt verschillende mogelijkheden voor gemeenten: de Retail Challenge, intervisie  en een intensieve aanpak van verouderde en/of leegstaande winkelgebieden. Contactpersoon Retailagenda Irma IJdensirma.ijdens@retailland.nl

Bestuurlijk verantwoordelijk voor de Retailagenda namens de G40 is wethouder Jos van Bree (Helmond)