In de G40 ambtelijke themagroep ZJO is stilgestaan bij de actualiteiten rondom zorg, jeugd en onderwijs en de nodige G40 inzet hierop, onder andere de Commissie ZJO van 13 april, de G40 bestuurlijke reactie op het wetsvoorstel ‘versterken regie op de volkshuisvesting’ en het IZA en GALA. Daarnaast is de notitie VNG kansengelijkheid besproken en in het verlengde daarvan de strategie op onderwijs in navolging op de G40 bestuurlijke onderwijstafel van 31 maart en het Commissiedebat Passend Onderwijs van 5 april. Tot slot hebben we strategie bepaald op de belangrijkste lobbydossiers van de themagroep voor de komende periode: hervormingsagenda jeugd, jeugdbescherming en beschermd wonen.

Meer informatie: Themagroep Zorg, Jeugd en Onderwijs staat stil bij actualiteiten.