Nieuws

Versterking transformatie jeugdzorg

Het G40-stedennetwerk staat voor Jeugdzorg waarin ondersteuning en zorg rondom het kind en gezin thuis is georganiseerd, meebewegend met de ondersteuningsbehoefte en zoveel als mogelijk uitgevoerd door vertrouwde gezichten. Vanuit dat bredere perspectief en onze uitvoeringspraktijk, doen we een voorstel Versterking Jeugdzorg (pdf). Daarmee geven we, vanuit onze uitvoeringspraktijk, antwoord op de vraag van minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Sander Dekker (Kamerbrief, 7 november 2019) hoe we de kwaliteit en continuïteit van specialistische jeugdhulpfuncties beter borgen. Het gaat landelijk om zo’n 1000 kinderen waar we met elkaar verantwoordelijkheid voor dragen. We herkennen en erkennen de noodzaak van één aanspreekpunt voor bovenregionaal werkende hoog specialistische jeugdhulpaanbieders en zien meerwaarde in een bindend kwaliteitskader voor samenwerking. Met dit voorstel geeft de G40 in zes punten aan hoe zij versterking van de kwaliteit en continuïteit van de jeugdzorg voor zich zien.

Zie ook: concept-Voorstel gezamenlijke Norm voor Opdrachtgeverschap  (VNG, 29 januari 2020) (pdf)

Meer informatie: themagroep Zorg, Jeugd en Onderwijs