Veel gemeenten zijn druk met het bouwen van extra woningen, in en buiten de stad. Daar komen ook andere vraagstukken bij kijken. We willen namelijk allemaal een stad van kwaliteit zijn: gezond én leefbaar. De inzet van maatschappelijke voorzieningen, groen en spelen in de in- en uitbreiding van steden is hiervoor van groot belang. Maar hoe krijg je dit voor elkaar? Welke inzet en samenwerking is nodig vanuit het sociaal en fysiek domein?  Voor deze vragen werd binnen de themagroep Zorg, jeugd en onderwijs een verdiepende sessie georganiseerd met ambtenaren vanuit zowel het sociaal domein als fysiek domein.

Welke instrumenten kunnen worden ingezet om maatschappelijke voorzieningen te integreren in de plannen van woningbouw? Denk aan referentienormen en afwegingskaders. En hoe organiseer je het vervolgens binnen de eigen gemeente, met welke structuur en samenwerking? We startten met twee voorbeeldgemeenten die hun eigen praktijkervaring toelichten: Leiden en Utrecht.

Vervolgens was ruimte voor uitwisseling en vragen. In deze uitwisseling werd een collega van het fysiek domein van gemeente Eindhoven betrokken. In dit onderdeel gingen we specifiek in op de vraag: hoe stuur je op beleidsambities vanuit het sociaal domein (zoals gezondheid, inclusie, veerkracht en brede welvaart) bij inbreiding of uitbreiding van de stad?

Alles bij elkaar een mooie integrale ontmoeting en een vraagstuk waar veel gemeenten hetzelfde wiel voor proberen uit te vinden, maar de krachten op deze wijze proberen te bundelen!

Meer informatie: themagroep Zorg, Jeugd en Onderwijs