Tijdens de G40 bestuurlijke themabijeenkomst Zorg, Jeugd en Onderwijs (ZJO) op 17 december vond een interessante uitwisseling plaats tussen bestuurders van gemeenten en het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) over het rendement van de Doorbraakmethodiek – het sociaal hospitaal.

Na de opening en mededelingen door wethouder Nathan Stukker (vervangend voorzitter themagroep ZJO) namen Eelke Blokker en Albert Jan Kruiter van het IPW de deelnemers mee in de inhoudelijke en financiële rendementen van de Doorbraakmethodiek. Het IPW heeft door de ervaring met deze methode meer ideeën over hoe de positie van de meest kwetsbaren kan worden versterkt. De gedachte aan de doorbraakhypotheek vindt bijvoorbeeld steeds meer gehoor. Logisch, want wonen is wel heel vaak een deel van de oplossing van de casuïstiek waarin de grootste maatschappelijke ongelukken gebeuren. De presentatie werd afgesloten met zinvolle tips voor de onderhandelingen in iedere gemeente na de verkiezingen van maart volgend jaar.

Naar aanleiding van de presentatie gingen deelnemers met elkaar en het IPW in gesprek. Concluderend werd gesteld dat het veel tijd kost om de routines van tientallen jaren te veranderen en langs de lijn van de doorbraakmethodiek te gaan werken. Dit is echter wel hard nodig! Het komende jaar zullen bestuurders van gemeenten en IPW daarom vaker bij elkaar komen om de kennis- en ervaringsuitwisseling voort te zetten over het gebruik van de doorbraakmethode. Heb je interesse om deel te nemen? Stuur dan een mail naar Jur de Haan.

Meer informatie themagroep Zorg, Jeugd en Onderwijs