In de themagroep Zorg, Jeugd en Onderwijs vond op de bestuurlijke netwerkdag een goed gesprek plaats over de toekomst van de Wmo: wat gaat er goed en wat vraagt extra inzet de komende collegeperiode?

Na de opening en mededelingen door wethouder Miriam Haagh (voorzitter themagroep ZJO) werd een filmpje getoond met boodschappen van een zestal belangrijke gesprekspartners: Henk Reijnen (VWS), Illya Soffer (Ieder (in)), Esmé Wiegman (Valente), Wouter van Soest (Actiz), Ruben Wenselaar (Menzis) en tot slot Sven de Langen (G4 – wethouder en VNG commissie). In hun boodschap vertelden zij wat volgens hen goed gaat bij gemeenten op het terrein van Wmo en wat extra aandacht behoeft. Gevoed door de boodschappen van partners en met de gemeenteraadsverkiezingen in maart ’22 in het vooruitzicht voerden de aanwezige wethouders het gesprek over wat nu de inzet moet zijn op het terrein van de Wmo voor de komende collegeperiode.

Zo werd gesproken over onderwerpen als de toegang, de beheersbaarheid en financiën rondom de Wmo, het aangaan van stevige partnerschappen en gezamenlijke berichtgevingen om belangen kracht bij te zetten, gezamenlijke inkoop met zorgverzekeraars en wonen en zorg. Wat was nu ook al weer de bedoeling van de Wmo? En sluit dit instrument nog steeds aan bij het doel mensen te voorzien van een stevige sociale basis? De vergrijzingstrend, stijgende zorgkosten en een tekort aan zorgprofessionals drukken op de houdbaarheid. Deelnemende wethouders spraken het belang uit om op meerdere terreinen een stevig verhaal neer te zetten, sámen met de partners die in hetzelfde veld bewegen.

Tot slot werd afscheid genomen van Miriam Haagh, die de themagroep ZJO bijna vier jaar als voorzitter heeft gediend. We danken haar voor alle inzet en wensen haar veel plezier in haar haar nieuwe functie als bestuursvoorzitter van BrabantZorg.

Meer informatie: themagroep Zorg, Jeugd en Onderwijs