In navolging op de eerste bijeenkomst over het Integraal zorgakkoord in de praktijk van Ede op 16 december 2022, vond een tweede bijeenkomst plaats over gezond leven mogelijk maken op 31 mei. Uitgangspunt is dat gezondheid ook om actie op andere beleidsterreinen dan het sociaal domein vraagt. Dit wordt ook wel ‘Health in All Policies’ genoemd. Enkele steden zijn hier vooruitstrevend mee bezig. Fleur Spijker, wethouder Economie, Kennis, Sport en Gezondheid van de gemeente Leiden vertelde over hun aanpak. Hoe realiseren zij werk maken van gezondheid vanuit alle domeinen en hoe verhoudt/helpt het IZA zich tot deze beweging? Focus van de aanpak van Leiden is van zorg naar gezondheid via gerichte investering in Groene Ring. Daarnaast maken zij gebruik van aanwezige kennis over gezondheid, bijvoorbeeld door verzekeraar en andere lokale/regionale partijen zoals de onderwijsinstellingen. ‘Wijkgericht en sámen met inwoners’, aldus wethouder Spijker. 

Nadien vond een uitgebreide informele uitwisseling plaats over de aanpakken IZA/GALA in de andere G40 steden. Verschillende G40 gemeenten leggen de focus op data van zorgverzekeraar, GGD en gemeente om gerichte interventies uit te voeren, soms zelfs op straatniveau. Almere heeft de focus op patiëntgroepen in hun aanpak en heeft de ambitie om 100.000 consulten van de eerstelijnszorg over te gaan nemen. Andere gemeenten geven aan het GALA/IZA vooral ook te gebruiken om de goede gesprekken te voeren met de partijen die van belang zijn. Zo kan druk worden gezet op de keuzes en interventies die echt werken. De woningbouwcorporatie is hierin een belangrijke partij, net als burgervertegenwoordigers om plannen te toetsen aan de realiteit. Ongelijk investeren voor gelijke kansen is een belangrijk thema: veel van ons gezondheidsbeleid heeft tot nu toe namelijk geleid tot méér kansenongelijkheid.

De G40 zal betrokken zijn bij de mid-term review en heeft kritische kanttekeningen bij de randvoorwaarden, met name als het gaat om tijdspad, financieringssystematiek en reeds ingeboekte besparingen.

De bijeenkomst werd afgesloten door duo-voorzitter Anja Prins: ‘de uitwisseling laat zien dat we allemaal druk bezig zijn met de beweging en transformatie van zorg naar gezondheid. Voor de G40 is een vervolguitwisseling in het najaar van 2023 relevant, bijvoorbeeld over de verdeling van schaarse arbeidskracht!’

Meer informatie: themagroep Zorg, Jeugd en Onderwijs