Verkenning van de achtergrond, de huidige werkwijze en doorontwikkeling in het sociaal domein

In 2015, met de decentralisaties in het sociaal domein, hebben gemeenten en Rijk de ambities, organisatie en werkwijze van de gemeentelijke ondersteuning in het sociaal domein herijkt. Gemeenten werden de eerste overheid. Ze startten met een andere invulling van hun dienstverlening: gebaseerd op meer eigen kracht en samenredzaamheid, meer vraaggericht, meer integraal. De omslag werd ook wel ‘transformatie’ genoemd of ‘doen wat nodig is’. Daarbij was van meet af aan duidelijk dat de transformatie een zaak zou zijn van langere adem, waarin al doende geleerd en doorontwikkeld zou worden.

De themagroep Zorg, Jeugd en Onderwijs (ZJO) van de G40 heeft Platform31 gevraagd inzichten te verzamelen over de doorontwikkeling van de transformatie, toegespitst op integraal werken en één van de vier thema’s van haar strategische werk- en lobbyagenda 2019-2022: ‘Inwoners [terug] aan het stuur van hun leven’. Het gaat om thema’s die de themagroep essentieel acht voor een goed werkende praktijk van de ondersteuning in het sociaal domein. Het rapport  Integraal werken in de wijk dient ter ondersteuning van de ambtelijke analyse van het vraagstuk integraal werken in de wijk. Het rapport biedt de themagroep inzicht in ideeën van kennisinstellingen en gemeentelijk adviseurs uit vijf gemeenten over de doorontwikkeling van integraal werken. In de praktijkvoorbeelden van gemeenten is specifiek aandacht besteed aan steden die partner waren in de City Deal Inclusieve Stad.

Lees het rapport Integraal werken in de wijk (Platform31)