Nieuws

G40-oproep aan minister Jetten: gebruik onze Routekaart Versterken Lokaal Energiesysteem voor slimmer gebruik van het elektriciteitsnet

Inwoners en ondernemers van onze steden maken zich zorgen over de betaalbaarheid, beschikbaarheid en toegankelijkheid van duurzame energie. Wij willen hen meer grip geven op hun energierekening. Dit kan onder andere door in energiehubs opwekking, opslag en gebruik van duurzame energie dichterbij elkaar te brengen. Bovendien draagt dat bij aan handelingsperspectief en verlichting van netcongestie. Beter passende wet- en regelgeving is nodig om dit mogelijk, makkelijk en aantrekkelijk te maken.

Ontwikkelingen rond netcongestie volgen elkaar snel op. Inmiddels is duidelijk geworden dat in alle provincies het elektriciteitsnet (bijna) vol of waarschijnlijk vol is en dat netcongestie ook de kleinverbruikers kan gaan raken. Om te voorkomen dat verduurzaming en ontwikkelingen stilvallen in gebieden die later aan de beurt zijn voor verzwaring, zullen we verlichting moeten vinden door slimmer gebruik te maken van het elektriciteitsnet. Oplossingsruimte door lokaliteit (kortere transportafstand) en collectiviteit (energiehubs) is nog onderbelicht en niet ingeregeld. Op veel plekken lopen we tegen dezelfde knelpunten aan. Daarom agenderen en adresseren we wat er nodig is om energiehubs (voor ondernemers en inwoners) mogelijk, makkelijk en aantrekkelijk te maken:

  1. Data -informatie over netcapaciteit, energiestromen en fysieke grenzen 
  2. Groepscontracten voor transportcapaciteit 
  3. Energie delen in Energiewet 
  4. Lokale energiebronnen voor warmte, elektriciteit en gas 
  5. Maatschappelijk prioriteren, ook voor energiehubs 
  6. Lokaal programmeren 
  7. Systeembatterijen en opslag op alle netvlakken 
  8. Netarchitectuur en systeemverandering 

Lees in de Routekaart Versterken Lokaal Energiesysteem (pdf) de toelichting bij deze acht punten. Wij hebben deze inmiddels in een brief aan minister Jetten (pdf) voorgelegd.