Tijdens het bestuurlijk overleg van de themagroep Duurzaamheid op 20 april, waar de financiering van warmtenetten onderwerp van gesprek is, pleit Sijtze Brandsma voor een betere ondersteuning van lokale energie-initiatieven voor het opzetten van warmtecoöperaties ook wel ‘Warmteschappen’ genoemd. Brandsma is algemeen directeur bij het bedrijfsbureau van EnergieSamen.  Volgens hem moeten gemeenten middelen vrijmaken om met inwoners aan de slag te gaan en kijken naar betaalbare en betrouwbare warmtevoorzieningen in de wijken.

Een aantal jaren geleden is de Coalitie Coöperatieve Warmte opgericht om een schaalbare, toekomstbestendige collectieve oplossing voor de warmetransitie te creëren. Dit is een samenwerking tussen EnergieSamen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank. Hun ambitie is om tot 2030 1000 partnerschappen op te zetten in nauwe samenwerking met de gemeenten. In de helft van de G40-steden zijn coöperaties of bewonersinitiatieven actief of bezig geweest.

Ontwikkelfonds

Wanneer een groep inwoners besluit een energiegemeenschap te starten in hun wijk vindt er een gesprek plaats tussen de gemeente en de inwoners. Samen maken zij een wijkuitvoeringsplan. Op basis daarvan wordt een keuze gemaakt voor de techniek, bronnen en een entiteit. Dan kan er een beroep worden gedaan op het ontwikkelfonds. Het ministerie van EZK bereidt dit fonds momenteel voor met een bedrag van in eerste instantie 50 miljoen euro. Dit is voldoende voor zo’n vijftig pilotprojecten. In totaal is gevraagd om 300 miljoen euro, voor zo’n 1000 projecten.

Goede start lokaal eigenaarschap

“De gesprekken en ondersteuning in deze eerste fase zijn heel belangrijk”, vertelt Brandsma. “Daarmee draag je als gemeente bij aan een goede start van lokaal eigenaarschap georganiseerd in een corporatie.  Hiermee versnellen we met elkaar de warmtetransitie.”