Nieuws

G40 presenteert de agenda duurzaamheid aan de nieuwe Kamer

Op drie onderwerpen geven de steden aan een flinke bijdrage te kunnen leveren, mits het Rijk daartoe de middelen en instrumenten levert: 

  1. Het wijkgericht verduurzamen van woningen, om zo energiearmoede te beperken.
    Daartoe is het zaak wijken te kunnen verduurzamen. Dat vraagt om middelen voor de aanleg van warmtenetten, om regelingen voor het wijkgericht verduurzamen van woningen in kwetsbare wijken, om normering van woningen en utiliteitsbouw en om aanvaarding van de wetsvoorstellen Wet Collectieve warmte en de Wet Gemeentelijk Instrumentarium Warmtetransitie
  2. Ruimte bieden voor een volledig schone en betaalbare elektriciteitsproductie in 2035. 
    Om aan de groeiende (lokale) vraag naar schone en goedkope elektriciteit te kunnen voldoen, moeten de Regionale Energie Strategieën – die samen met burgers en bedrijven zijn opgesteld – mogelijk worden gemaakt. Dit kan middels ruimtelijke regels en financiële steunregimes, met extra aandacht voor multifunctioneel ruimtegebruik en optimaal netgebruik.
  3. Zorgen dat het overbelast elektriciteitsnet ontlast wordt door lokaal vraag en aanbod van elektriciteit te koppelen. 
    Daarvoor is het nodig: om lokaal opwek en gebruik van elektriciteit te koppelen in energiehubs via groepscontracten voor een netaansluiting en om lokaal energie te kunnen delen en dit mogelijk te maken in de Energiewet. Bovendien moet er steun komen om collectieve warmtenetten uit te rollen als alternatief voor elektrische warmtepompen. 

Lees de volledige brief met bijlage (pdf)