De afgelopen maanden heeft de G40, samen met de VNG, hard gelobbyed voor onder meer de Energiewet en meegeschreven met amendementen. Onze inzet is beloond!

Op 4 juni is er in de Tweede Kamer gestemd over de energiewet. We hebben op tal van punten, samen met VNG, veel tijd gestoken in dit traject, voor amendering gepleit en samengewerkt met Kamerleden. Met name rond energiedelen, maatschappelijk prioriteren en de bevoegdheid voor gemeenten om regels te stellen aan energieprojecten (anders dan RO). Dat is goed gelukt. 

Aangenomen zijn: 

Niet aangenomen zijn:

  • Amendement Grinwis c.s. 36378-67 over de mogelijkheid van een maximumprijs voor levering aan kwetsbare afnemers in uitzonderlijke omstandigheden 
  • Amendement Kröger 36378-65  voor energiedelen tussen aangeslotenen met meerdere leveranciers is helaas verworpen. Maar de motie Kröger die oproept dit uiterlijk voorjaar 2025 te regelen, is wel aangenomen.

Dank aan alle G40-collega’s die hebben meegewerkt aan dit mooie resultaat. 

Meer informatie: themagroep Duurzaamheid van de G40.