Afgelopen vrijdag 23 september waren wij te gast op de Floriade expo voor de eerste bestuurlijke netwerkdag van de nieuwe collegeperiode. Voor de themagroep Wonen, Welzijn en Zorg een spannende dag, omdat er sowieso een nieuwe voorzitter gekozen ging worden. De afgelopen vier jaar had de themagroep namelijk drie voorzitters, maar alle drie hadden besloten de politiek te verlaten.

De middagsessie begon met een voorstelronde van alle aanwezige wethouders. Dit nam flink wat tijd in beslag, aangezien het een druk bezochte sessie was. Er gebeurt veel op het snijvlak van het fysieke en sociale en dat komt samen binnen de themagroep. Alle wethouders benadrukte de urgentie van de diverse opgaven, waarbij het mooi was om te zien dat steeds meer wethouders beide aspecten, zowel het wonen als de zorg, in hun portefeuille hebben. Na een korte terugblik op wat de themagroep de afgelopen vier jaar heeft bereikt, was het tijd voor de benoeming van de nieuwe voorzitter. Froukje de Jonge, wethouder Werk en inkomen, Armoede, Wonen en zorg, Integratie, Volksgezondheid en Wijkgericht werken, werd onder luid applaus benoemd tot nieuwe voorzitter. Zij heeft ruime ervaring met deze thema’s, heeft de afgelopen periode veelvuldig bijgedragen aan de themagroep en is ook ambassadeur voor de Taskforce wonen en zorg.

Na haar uitverkiezing nam Froukje het voorzitterschap direct op zich en leidde een verkennende ronde tafelsessie met alle aanwezige wethouders om samen te komen tot een eerste inventarisatie voor het programma. Er kwamen veel onderwerpen voorbij die bij de aanwezige gemeenten speelden: verdringing in de sociale huur, leefbare wijken, de woonopgave voor kwetsbare doelgroepen en statushouders, het verder scheiden van wonen en zorg en de vergrijzing om er maar een paar te noemen. Aan het eind van een inspirerend half uur werd afgesproken om snel met de themagroep weer bij elkaar te komen en een halve dag uit te trekken voor het opstellen van een programma. Na zo’n voortvarend begin van deze nieuwe periode kijken wij met vertrouwen naar de toekomst.