• Bestuurlijke trekker: wethouder Froukje de Jonge (gemeente Almere)
  • Contactpersoon: Marga Tieken mawtieken@almere.nl 

De themagroep Wonen, Welzijn en Zorg faciliteert de bestuurders om te komen tot een (lokale) concrete integrale aanpak van de uitdagingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de G40-steden, waarbij rekening wordt gehouden met de samenhang tussen oorzaken en gevolgen. Met het doel om de inwoners van gemeenten benodigde ondersteuning te bieden en grip op hun leven. In deze themagroep komen vraagstukken van de woon- en zorgschaarste bij elkaar. Dit zijn complexe uitdagingen, die vragen om een gezamenlijke aanpak en samenwerking van overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners. Oplossingen komen niet van de overheid alleen en het vraagt van gemeenten een goede regierol. 

Focus van de themagroep Wonen, Welzijn, Zorg:

  • Huisvesting aandachtsgroepen 
  • Woonzorgvisies, lokaal en regionaal
  • Leefbaarheid en wijkgericht werken
  • De brugfunctie tussen fysiek en sociaal domein verstevigen, binnen en buiten de G40.

 

Meer informatie

Nieuws