Hoe maak je een woonwijk weer leefbaar en vitaal? Een maatschappelijke coalitie verzamelde twaalf sterke praktijkvoorbeelden vanuit alle Nederlandse windstreken. Op 9 februari presenteren Martin van Rijn (Aedes) en Ruth Peetoom (de Nederlandse ggz) de oogst in de vorm van het digitaal magazine ‘Samenwerken aan leefbare en vitale buurten. Zo doen we dat!’ tijdens een webinar op één van de locaties: de wijk de Ruwaard in Oss.

Een vitale wijk ontstaat door samenwerking tussen gemeente, woon-, zorg en welzijnsorganisaties én bewoners in de wijk. Hierover maken partijen jaarlijks prestatieafspraken. Per 1 januari stellen alle gemeenten volgens de gewijzigde Woningwet een woonvisie op. Welke vorm organisaties daaraan geven, mogen ze zelf bepalen. Het gaat erom dat urgente vraagstukken op lokaal niveau opgepakt worden en die verschillen immers per gemeente. De twaalf praktijkvoorbeelden laten zien hoe je samen kunt werken aan een wijk die als ‘thuis’ voelt voor alle bewoners.

Webinarreeks: Zo doen we dat! De Ruwaard in Oss trapt af

De landelijke coalitie organiseert de komende maanden vier webinars onder de noemer ‘Zo doen we dat!’. Deze webinars helpen gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties met het maken van prestatieafspraken.

Het eerste webinar vindt plaats vanuit Oss, op woensdag 9 februari 2022.

U kunt zich hier aanmelden.

In de Ruwaard, een wijk in de gemeente Oss, bedenken inwoners en organisaties samen oplossingen waarin mensen meer voor zichzelf en voor elkaar kunnen gaan doen. Een voorbeeld hoe het nu anders gaat: een moeder die dicht bij een school voor speciaal onderwijs woonde, kreeg geen vergoeding voor het vervoer van haar zoontje. Ze kon hem ook niet zelf brengen. De moeder was overbelast en het gezin liep het risico op uithuisplaatsing. Door de maatschappelijke organisatie, school en haar netwerk is een aanpak bedacht. Deze bestond uit een vervoershulp voor één jaar, het plan om het zoontje in dat jaar te leren fietsen én aanpassingen in huis voor meer rust en welbevinden voor het hele gezin.

 

Actieagenda Wonen

Een maatschappelijke coalitie nam samen met Platform31 het initiatief voor het digitale magazine en de vier webinars vanuit de Actieagenda Wonen. De coalitie bestaat uit Actiz, Aedes, de Nederlandse ggz, Divosa, G40, MIND, Sociaal Werk Nederland, Valente, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Woonbond. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderschrijft het belang van de brede samenwerking en ondersteunt het initiatief.