Inmiddels 19 regio’s zijn aan de slag met het thema Leven Lang Ontwikkelen. De SER nodigde ze uit op 10 december in Utrecht om hun ervaringen te delen en lessen te trekken voor de toekomst. De G40 was er bij. Voor de G40 is het inspelen op de arbeidsmarkt; kansen voor onze beroepsbevolking  (pdf) een belangrijk speerpunt. Of zoals de SER dat beschrijft: In de huidige en toekomstige arbeidsmarkt is het essentieel dat alle mensen de kansen hebben en benutten om hun kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen, zodat we als samenleving de uitdagingen van de toekomst aan kunnen.

Bij het Twents Fonds voor Vakmanschap hebben inmiddels 1300 mensen een voucher aangevraagd om hun arbeidsmarktpositie te verbeteren. Een aantal regio’s wil de goede ervaringen in Twente toepassen in de eigen regio. House of Skills, gestart in de Metropoolregio Amsterdam, ontwikkelt instrumenten die in meer regio’s kunnen worden toegepast. Inmiddels is er een Paskamer. Er wordt samen met andere regio’s gewerkt aan een Skills paspoort.

Binnenkort gaat House of Skills Leidse regio van start. Op basis van contacten van de accountmanagers economie in de gemeente is de belangstelling onder het bedrijfsleven gepeild, zij willen meewerken. House of Skills Amsterdam heeft de bedrijfstakken opgezocht met een groot tekort aan personeel, en de campussen in de regio. Het is moeilijk het kleine MKB te bereiken, aldus Petra Taams (Hoorn). Het ministerie van EZK heeft daarvoor wel een nieuwe subsidieregeling ontwikkeld; de subsidieregeling Leren In het MKB (SLIM).

De SER is door de ministeries van SZW en OCW gevraagd om een aanjaagfunctie te vervullen. Het doel is een beweging van onderop ter bewerkstelligen, de belemmeringen in kaart te brengen en die waar nodig landelijk te adresseren. De G40 werkt daar graag aan mee. Dit jaar heeft de SER de relatie met de sociale zekerheid onderzocht. Oleg Boneschansker: "Dit kan ons helpen om een effectief gesprek te voeren met het ministerie van SZW."

Voor het komend jaar staat op de agenda:

  • Een herkenbare en toegankelijke dienstverlening. In Amsterdam kan je inmiddels in de bibliotheek loopbaanadvies krijgen. Bibliotheken zijn in veel steden inmiddels populaire studieruimten, maar bereik je daarmee het grote publiek? Arnhem, Tilburg en Groningen laten zien dat een bibliotheek één van de hipste plekken in de stad kan zijn. Maar elders zijn misschien andere locaties meer geschikt. In Limburg heb je Leo Loopbaan. Een idee voor een herkenbare dienstverlening: een ‘vlag’ die je regionaal kan planten en invullen.
  • Vaardigheden in kaart. Nieuwe instrumenten om mensen de kansen te geven om hun kennis en vaardigheden te benutten en te ontwikkelen
  • Voldoende gekwalificeerde mensen voor transities in de arbeidsmarkt. Lastig is dat het geld voor ontwikkeling van mensen per branche is georganiseerd. En dat terwijl de economische transities zich niet houden aan de indeling in branches. Sommige branches financieren ook zij-instromers. De regio’s blijken heel creatief in het vinden van geld voor een Leven Lang Ontwikkelen. Regiodeals spelen daar een rol in, of Europese subsidies. In 2020 wordt bekeken of geld en ideeën effectief bij elkaar kunnen worden gebracht.

Raymond Wanders (Emmen) en René de Heer (Zwolle): "We komen met Human Capital terug op de bestuurlijke netwerkdag op 19 maart in Den Bosch!" 
Met Annelies Spork (House of Skills), Mariëtte Hamer (SER) en Ferrie Förster (oud college G40 wethouder, nu programmamanager Human Capital Agenda Zuid-Holland).

Wil je als G40 stad meedenken en meepraten over de aanpak van Human Capital, neem dan contact op met Niels van Oostveen, n.van.oostveen@zwolle.nl.

Zie ook: Pijler Economie & Werk