Binnen de themagroep Sterke keten van participatie, leren, werken en ondernemen (verder Sterke keten) is het verbeteren van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt een belangrijk speerpunt. De arbeidsmarktregio heeft hierin een centrale positie. Binnen de arbeidsmarktregio's werken gemeenten samen met onder andere werkgevers, onderwijsinstellingen en inwoners om te komen tot een goed functionerende arbeidsmarkt.   

De G40-steden hebben veelal een leidende rol binnen de arbeidsmarktregio. Het MBO speelt daarnaast een centrale rol in het opleiden van vakmensen voor de huidige en de arbeidsmarkt van de toekomst. Vanuit de themagroep willen we het partnerschap tussen de G40-steden en het MBO daarom verder invulling geven en bestendigen. Om dit te doen is de voorzitter van de MBO-Raad - Ton Heerts - aanwezig op de Bestuurlijke Netwerkdag van 23 mei in Assen. In een dubbele sessie van de themagroep in het ochtenddeel gaan we met elkaar in gesprek om te bepalen wat de arbeidsmarkt van de toekomst van ons vraagt. Hoe kunnen we elkaar verder versterken? Welke rol spelen de Kwaliteitsagenda's MBO hierin? Hoe borgen we het behoud van vakmanschap? Hoe geven we gezamenlijk invulling aan een Leven Lang Leren? Dit is slechts een greep uit de verschillende onderwerpen die we willen bespreken.

Om het gesprek te voeden zal wethouder Vlieg vanuit de rol van de gastgemeente vertellen over de wijze waarop in de regio Assen wordt samengewerkt met het MBO. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de doorlopende leerlijn VMBO-MBO, praklijkleren en het techniekpact als overkoepelende aanpak. Met deze voorbeelden uit de praktijk als inspiratiebron gaan we vervolgens met Ton Heerts in gesprek over de wijze waarop het partnerschap tussen de G40 en het MBO nadere invulling kan krijgen.