Tijdens de Bestuurlijke Netwerkdag op 13 december in Delft is er ook vanuit de Themagroep Sterke Keten van Participatie, leren, werken en ondernemen een sessie georganiseerd. Tijdens deze sessie is onder andere stilgestaan bij diverse actuele ontwikkelingen zoals de begrotingsbehandeling van het ministerie van SZW en het Breed offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen. Verder is uitgebreid stilgestaan bij de voorgestelde wijzigingen van het Besluit bijstandverstrekking zelfstandigen (Bbz). Vanuit de G40 is bepaald welk standpunt we nemen ten opzichte van deze wijziging. Ook is nagedacht over de lange termijn agenda op het terrein van de ontwikkeling van de Participatiewet en de ontwikkeling van de arbeidsmarktregio’s. Hiermee is ook een beter beeld gevormd van de inzet van de themagroep op deze onderwerpen de komende jaren.