Op 27 mei  hebben de themagroepen Sterke Keten & Armoede en Schulden samen een sessie georganiseerd voor de Bestuurlijke Netwerkdag. Het onderwerp was het samenspel tussen de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en hoe je als gemeente twee petten op kunt hebben. Doordat je enerzijds de uitkeringsverstrekker/schuldeisers bent, maar anderzijds ook de schuldhulpverlener. Aan de hand van een aantal voorbeelden waarbij deze twee wetten blijken te botsen zijn de bestuurders met elkaar in gesprek aan gegaan. Daar kwamen interessante gesprekken tot stand over oplossingen, hiaten en hoe de burger het beste geholpen kan zijn. Vanuit de kerngroepen gaat bekeken worden of en op welke manier hier een vervolg aan gegeven gaat worden.

Meer informatie: