Het onderwerp van de bijeenkomst van de pijler Economie en Werk was human capital, maar de belangrijkste vraag was: Hoe hou ik alle kikkers in de kruiwagen? De regio Zwolle is bezig afspraken te maken over één loket voor inwoners die een stap in hun carrière willen zetten, en ondernemers die van deze mensen gebruik willen maken. Wordt vervolgd met de SER op 8 april.

figuur regio Zwolle

Covid -19 betekent een versnelling van transities in de economie. Er verdwijnen banen en er komen nieuwe banen bij. Voor mensen die van baan willen veranderen goed nieuws. Maar hoe kan je als overheden, ondernemersorganisaties en vakbonden deze mensen zo goed mogelijk ondersteunen. In een themabijeenkomst tijdens de G40 bestuurlijke netwerkdag werd de aftrap gegeven door René de Heer en Manon Koldewijn uit Zwolle. Regio Zwolle heeft als ambitie Upgrade jezelf, een samenhangende aanpak voor iedereen die stappen wil zetten in zijn of haar loopbaan. Een koppeling van economische en participatie-doelstellingen. Of dat gaat lukken konden ze nog niet vertellen, wel dat ze te maken hebben met veel verschillende geldstromen en belangen.

Besproken werd wat er nodig is om te komen tot een goede aanpak. Samengevat is dat:

  • Zicht op beroepen en vaardigheden van de toekomst, kerngegevens transitieopgaven
  • Leren van elkaar in het leggen van de complexe puzzel met ondernemers, onderwijs, vakbonden, UWV
  • Ontwikkelen arbeidsbemiddeling op basis van vaardigheden
  • Leven lang ontwikkelen meer verankeren in het onderwijs
  • Samenwerking regio’s met SER-partners, bereiken brede (met name kleinere) MKB, regionaal gebruik van sectorale O&O-fondsen
  • Gebruik maken van (nieuwe) Europese fondsen

En als wens voor het Rijk: Een samenhangende en structurele aanpak, lerende van de huidige incidentele crisisaanpak met 40 regelingen van 5 ministeries, en incidentele gelden van de regiodeals, het behouden van de huidige financiële middelen in een robuustere structuur die aanpak regio’s faciliteert.

Op 8 april organiseert de G40 met de VNG en de SER een vervolgbijeenkomst op het thema human capital. Met Mariette Hamer en Willem Jelle Berg en met als thema: De afstemming van regionale mobiliteitsteams en de regionale human capital agenda. Met regionale deelsessies en vertegenwoordigers van regionale samenwerkingsverbanden, gemeenten, onderwijs, ondernemers en vakbonden.