De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) pleit met haar rapport Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht voor vernieuwing van het arbeidsmarktbeleid van mensen die lang aan de kant staan. Er is naar hun mening veel meer aandacht voor persoonlijke begeleiding nodig. Een week later doet de commissie Borstlap een vergelijkbaar pleidooi in het rapport In wat voor land willen wij werken? Deze commissie pleit voor een ‘loopbaan – of doorgroeihuis’ waar mensen met een uitkering versneld en gestructureerd programma’s krijgen aangeboden die kansen bieden op werk én aansluiten bij de eigen voorkeuren en interesses. Ook pleit de commissie Borstlap in feite voor één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Het is in de ogen van de commissie veel te versnipperd en te ingewikkeld geworden.

En de G40? Onze themagroep houdt zich ook actief bezig met de hierboven aangeduide vraagstukken. Op 13 februari staan de betrokken bestuurders uit de Sterke Keten stil bij de vraag hoe de arbeidsmarktregio moet functioneren. Wat is er in onze ogen nodig om Borstlap te citeren:”… dat alle partijen zich samen sterk maken voor een effectieve arbeidsbemiddeling en een sluitende personeelsvoorziening voor de arbeidsmarkt?” We kijken dan naar de relatie tot het Rijk, de taken, de samenwerking en de governance. Om een stevig gesprek mogelijk te maken is veel voorwerk verricht. Op 4 februari wordt dit voorwerk ambtelijk besproken en worden de voorstellen en stellingen geformuleerd waarmee wij als themagroep ons ook echt kunnen bemoeien met de discussies die WRR en de cie Borstlap hebben aangejaagd. Het is wel belangrijk om ook aanwezig te zijn, zodat ook jouw stem in het debat wordt gehoord.