Op donderdag 24 september heeft er een bestuurlijk overleg (digitaal) van de themagroep Sterke Keten plaatsgevonden. Speciale gasten waren: Carsten Herstel (directeur-generaal bij het ministerie van SZW, Adnan Tekin (voorzitter van de MBO-raad), Maarten Camps (voorzitter Raad van Bestuur van het UWV) en Martijn van Blitterswijk (programmamanager bij de SBB). De G40-wethouders gingen met hen in gesprek over de meest urgente vraagstukken op de arbeidsmarkt. In de nacht van 23 op 24 september is tevens de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin een nadere uitwerking van het aanvullend sociaal pakket als onderdeel van het steun- en herstelpakket. Tijdens het gesprek is het belang van een goed samenspel tussen de partners binnen de arbeidsmarktregio benadrukt. Ook is benadrukt hoe belangrijk de inzet op een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) is. Omdat ook alle relevante partijen aanwezig waren is onderling uitgewisseld wat nodig is om op korte termijn werknemers van werk naar werk te begeleiden, de jeugdwerkloosheid te bestrijden en ervoor te zorgen dat werknemers langer inzetbaar zijn. Het gemeenschappelijke doel is gedeeld en de urgentie wordt gevoeld. Vanuit de SBB is ook benadrukt hoe belangrijk het is om te beschikken over voldoende stageplekken zodat jongeren daarna kunnen doorstromen naar de arbeidsmarkt. Vanuit de kant van de gemeente is aangegeven dat we graag nog meer ondersteuning bieden aan de groep kwetsbare jongeren, maar dat daar wel de juiste randvoorwaarden voor geboden moeten worden. Afgesproken is elkaar op te blijven zoeken bij vragen en knelpunten en ons in gezamenlijkheid hard te blijven maken voor het gemeenschappelijke doel, namelijk een duurzame en toekomstigbestendige arbeidsmarkt waarin jongeren en kwetsbaren voldoende kansen krijgen en het ontwikkelen van werknemers centraal staat.