De evaluatie van de Participatiewet door het SCP is gepubliceerd. Mede vanuit de G40 is hierop gereageerd.  Belangrijke conclusie is dat maar voor een enkele doelgroep de kans op een baan is vergroot. Voor de meest doelgroepen geldt dit niet. Als G40 zien wij ook ruimte voor verbetering. Eerder hebben we ook vanuit de G40 al gepleit voor één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat de complexiteit van de verschillende regelingen drastisch wordt verkleind. Om mensen naar werk te helpen zijn er echter ook meer middelen nodig. Op dit budget is afgelopen jaren namelijk meer dan een miljard bezuinigd. Gemeenten moeten hierdoor selectief zijn, terwijl ze dit eigenlijk niet willen. De G40 vindt belangrijk om alle inwoners die het nodig hebben te ondersteunen. Wij blijven ons hier de komende tijd voor inzetten en willen graag in gesprek met het Rijk over onze verbetervoorstellen.

Lees de reactie van VNG, G4, G40, Divosa en Cedris op de evaluatie Participatiewet.