Binnen de Sterke Keten is onder andere bijgepraat over de vele ontwikkelingen zoals de uitstel van de Wet inburgering, het inrichten van de regionale mobiliteitsteams in alle 35 arbeidsmarktregio’s en de samenwerking met de verschillende partners. Daarnaast is expliciet stilgestaan bij de samenwerking met het UWV en eventuele gezamenlijke propositie richting het volgende kabinet. Afgesproken is dat we samen met het UWV in de eerstvolgende themagroep voorstel presenteren.

Verder bespraken we de aanpak van het thema Human Capital. We stonden stil bij de vele partijen die daarin ook landelijk een rol spelen en de Routekaart leren en Ontwikkelen die recent is opgeleverd door de ministeries van OCW en SZW. Manon Koldewijn van de regio Zwolle nam ons mee in de hun werkwijze en governancestructuur met de vele partners. De regio Zwolle biedt een samenhangende aanpak voor een breed scala aan doelgroepen; van mensen die zich willen oriënteren op een verandering van hun loopbaan tot het aan het werk helpen van mensen met een uitkering. Ook de nieuwe mobiliteitsteams van de deelnemende arbeidsmarktregio’s worden hierin opgenomen.

Meer informatie: thema Sterke keten van participatie, leren, werken en ondernemen