Nieuws

G40 roept op door te pakken met de herziening van de Participatiewet

Op 14 mei debatteert de Tweede Kamercommissie SZW met demissionair minister Schouten over de Participatiewet. 

De ambitie van de G40 is dat inwoners een zeker bestaan en gelijke kansen hebben. Om dat te bereiken ziet de G40 Themagroep Sterke Keten vanuit de dagelijkse praktijk de noodzaak voor een voortvarende herziening van de Participatiewet, waar zowel inkomens-, werk-, scholing- en ondersteuningszekerheid centraal moet staan. 

De G40 vraagt om het versneld doorzetten van de beweging die in spoor één van de Participatiewet in gang is gezet: een gewijzigd mensbeeld waarbij wordt uitgegaan van vertrouwen, de erkenning dat niet iedereen in de Participatiewet naar werk kan (deelname aan maatschappelijke participatie is ook goed als dat het hoogst haalbare is) en meer ruimte voor individuele afwegingen voor gemeenten omdat de situatie van inwoners om maatwerk vraagt.

De G40 vraagt de minister en de Kamer door te pakken met de herziening van de Participatiewet en daarmee onder andere:

  • De toegang tot – en ontwikkeling van banen te faciliteren voor inwoners die nu aan de kant staan en af te stappen van de in de wet en de financiering ingebakken 'prikkelwerking' om zoveel mogelijk naar uitstroom naar werk te streven.
  • Meer ruimte te bieden om te investeren in scholing en deskundigheidsbevordering.
  • Transformatiemiddelen in te zetten voor de sociale infrastructuur van Sociaal ontwikkelbedrijven met gemeenten als budgethouder.
  • Extra geld beschikbaar te stellen om de noodzakelijke verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de Cao’s Wsw en 'Aan de slag' nu en in de toekomst mogelijk te maken.

Lees de volledige G40-inbreng (pdf) voor het commissiedebat over de Participatiewet.