Op 5 juli heeft er een bestuurlijke themabijeenkomst van de themagroep Sterke Keten van Participatie, Leren, Werken en Ondernemen plaatsgevonden. Op het gebied van de gezamenlijke lobby zijn enkele afspraken gemaakt. Zo is er onder andere gesproken over de brief die samen met de G4 naar de Tweede Kamer wordt verstuurd in het kader van wetstraject ‘Breed Offensief om mensen met een beperking aan het werk te helpen’.

Ook zijn er op 5 juli enkele onderwerpen inhoudelijk uitgediept. Rienk Janssens van de VNG heeft een toelichting gegeven op het position paper ‘Terug-,rond- en vooruitkijken in sociaal domein’. Naar aanleiding van de heldere toelichting ontstond een levendige discussie. Een belangrijk inzicht is dat de decentralisaties bij het Rijk leiden tot een extra behoefte aan inzicht en grip op de wijze waarop gemeenten hun taken uitvoeren. Deze paradox zorgt er ook voor dat er meer in plaats van minder ambtenaren zich bezighouden met de verschillende taken binnen het sociaal domein. De vraag die dan rijst is of het Rijk in staat is om echt los te laten en gemeenten de ruimte te bieden om hun taken zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren.

Daarnaast is uitgebreid gesproken over het in beeld hebben en houden van bijstandsgerechtigden en werkzoekenden. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een toelichting gegeven op de methode die zij hiervoor hanteren. Deze presentatie leidde tot een goed en stevig gesprek. Welke winst valt te behalen op dit punt? Wanneer zijn we als gemeente tevreden? Op welke manier kunnen we werkgevers hier meer in tegemoetkomen? Gelet op de krapte op arbeidsmarkt en de mismatch is afgesproken dat dit onderwerp vaker terugkomt op de agenda van de themagroep. 

Meer informatie over themagroep Sterke keten van participatie, leren, werken en ondernemen