De themagroep houdt zich bezig met ruimte voor werken, binnensteden en werklocaties.

Binnensteden

Goed functionerende binnensteden zijn essentieel voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en daarmee voor een goed functionerende stedelijke en regionale economie. Bijzondere aandacht blijft nodig voor de veranderende detailhandelsstructuur en de gevolgen die dit heeft voor onze binnensteden. Functies als horeca, cultuur en wonen worden belangrijker. We moeten ondernemers kansen in nieuwe verdienmodellen voor de binnenstad. Onze centra veranderen van een place to buy naar een place to be.

De G40 is partner in de Retailagenda

Meer informatie over

Werklocaties en campussen

Contactpersoon: Femke van der Zanden (Amstelveen) f.van.der.zanden@amstelveen.nl

Het thema werklocaties is in september 2022 toegevoegd aan de agenda van de G40. De opgaven: slimmer met ruimte omgaan, energietransitie en klimaatadaptatie, betaalbare bedrijfsruimte, functiemenging, circulaire economie, ruimte voor werken in verstedelijkings-strategieën. In de themagroep zijn veel nieuwe wethouders te vinden op het raakvlak van economie en ruimte.
Campussen: Broedplaatsen voor innovatie, aansluiting onderwijs en bedrijfsleven.

Nieuws