Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de ‘motor van onze economie’. Het MKB kent de komende jaren een aantal belangrijke opgaven: innovatie, digitalisering, menselijk kapitaal, circulaire economie en sociaal ondernemerschap. De G40 werkt samen met het ministerie van EZK aan de MKB-agenda en het MKB-actieplan om het MKB hierin te ondersteunen. De steden doen dat samen met triple helix-organisaties in de regio. Kennisnetwerk Regionale Economie is de online omgeving ter ondersteuning en bevordering van ondernemerschap in stad en regio. 

Pilot ondernemersdienstverlening
Een 17-tal steden heeft afgesproken te willen werken aan een MKB-ondersteunings-infrastructuur  die individueel maatwerk levert voor MKB-ondernemers die op weg zijn naar een verdienmodel dat concurrerend is in de klimaatneutrale, inclusieve en digitale economie van de toekomst. Ze willen hiermee met het ministerie van EZK, Kamer van Koophandel, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en regionale partners uitvoering geven aan een advies van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Apeldoorn, Breda, Deventer, Sittard-Geleen en Zwolle gaan hiermee in 2024 concreet aan de slag.

Impact ondernemen
Een 12-tal steden werkt samen in de citydeal Impact Ondernemen. De citydeal heeft in november 2023 de toolbox Impact Ondernemen opgeleverd.

Meer informatie: kennisdossier Impact Ondernemen.

Nieuwsarchief