Doelen
De themagroep ‘Veiligheid’ heeft zich de volgende doelen gesteld:

  • het ontwikkelen van een G40-visie  op het brede terrein van integrale veiligheid
  • het lobbyen voor steun bij het oplossen van knelpunten op het gebied van veiligheid
  • het stimuleren van kennisuitwisseling binnen het G40-netwerk

Het stedelijke platform veiligheid is in 2016 samengevoegd met de themagroep veiligheid van de G32 onder de nieuwe naam Platform Veiligheid G32. Het CCV (Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid) ondersteunt hierbij.
Contactpersoon Axel Weggelaaraxel.weggelaar@hetccv.nl.
De besprekingen van de themagroep Veiligheid en het Stedelijk Platform Veiligheid worden gecombineerd.

Bestuurlijk trekker van de themagroep Veiligheid/stedelijk platform veiligheid is Jos Wienen, burgemeester van Haarlem.
Ambtelijk secretaris is Silvana van Doorne: Silvanavan.Doorne-Jurada@Haarlem.nl, 06 4621 5199.