De themagroep ‘Financiën’ houdt zich bezig met de volgende onderwerpen:

  • het bespreken en behartigen van de financiële positie van de G40 gemeenten
  • kennisuitwisseling op dit gebied

Bestuurlijk trekker van de themagroep Willem-Jan Stegeman (gemeente Amersfoort)
Ambtelijk secretaris is Freek Verbakel: fpga.verbakel@amersfoort.nl