Goede communicatie is belangrijk voor ons netwerk. Deze zorgt voor verbinding en die is de basis voor een succesvolle samenwerking. We hebben de wijze van ons communiceren eens onder de loep genomen en kwamen tot de conclusie dat deze meer mag aansluiten bij de huidige tijd.

tekstballonnenDit betekent dat we een aantal verbeteringen willen doorvoeren. Communicatie krijgt meer aandacht, evenals het gebruik van middelen als onze website, ons social media gebruik, et cetera. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag. Het betekent in ieder geval dat de nieuwsbrief zoals deze nu voorligt een andere insteek krijgt. Het is onze wens om als G40 niet alleen op geijkte momenten een nieuwsbrief te verspreiden, maar om meer proactief te communiceren met nieuwsberichten via verschillende kanalen, wanneer dit actueel is. Hoe dit precies vorm krijgt, kunnen we nu nog niet zeggen, maar wel goed om alvast te weten.