Bestuurlijke trekkers

  • wethouder Jeroen Diepemaat, gemeente Enschede
  • wethouder Jeroen Bruijns, gemeente Breda

Ambtelijke trekker

  •  Gerdien Looman, gemeente Enschede

De themagroep Europa van het G40-stedennetwerk bestaat uit vertegenwoordigers van de steden Delft, Deventer, Ede, Eindhoven, Enschede, Haarlem, Heerlen, Hengelo, Leeuwarden, Oss, Sittard-Geleen, Tilburg, Zwolle en de directie Europa & Internationaal van de VNG. Het doel van de werkgroep Europa is gezamenlijke belangen van de G40-steden met betrekking tot Europa te monitoren en te behartigen

Steden en Europa, een logische combinatie      
Door meerdere Nederlandse steden wordt op dit moment gewerkt aan optimalisering van hun op Europa gerichte activiteiten. Dat is na meer dan 20 jaar gemeentelijke ervaring met Europa nog steeds een uiterst relevante en nuttige activiteit. Zowel aan de gemeentelijke als de Europese kant is immers sprake van vrijwel continue veranderingen in beleidsactiviteiten en vooral beleidsprioriteiten. Dit vraagt van iedere gemeente een heldere strategische lijn waar het de Europese agenda voor de toekomst betreft.

Om die reden heeft de themagroep Europa van het G40-stedennetwerk het initiatief genomen voor een aantal activiteiten die het individuele gemeenten gemakkelijker moet maken hun positie in het Europese krachtenveld te bepalen en op basis daarvan een strategie voor de toekomst uit te zetten. Vanaf haar start in 2014 is de themagroep Europa bezig zich te transformeren naar een netwerkorganisatie gericht op het informeren, communiceren en delen van kennis over belangrijke ontwikkelingen in en met betrekking tot Europa. Daarbij wordt gelet op kansen en bedreigingen die dit biedt voor G40 gemeenten.

Naast de inhoudelijke thema's, heeft de themagroep Europa vooral ook een rol als schakel tussen de vertegenwoordiging in verscheidene overleggen met het Rijk (Taskforce Europa en medeoverhedenoverleg), de VNG en Interreg. Communicatie over Europese thema's is daarom een belangrijk onderdeel van het G40 netwerk.

Nieuws