De themagroep Vergunninghouders en Asiel is ingesteld toen medio 2015 duidelijk werd dat het vluchtelingenvraagstuk een groot beroep op onze steden zou doen voor de huisvesting van grote groepen mensen uit oorlogsgebieden. De themagroep vergunninghouders heeft gezamenlijk mogelijkheden verkend en gedeeld om deze huisvestingsopgave zo goed uit te voeren. Sinds voorjaar 2017 ligt de nadruk met name op integratie, toeleiding naar werk en scholing.

Wethouder Jerzy Soetekouw (Almere) en Mario Jacobs (Tilburg) zijn de bestuurlijke trekkers van de themagroep Vergunninghouders en Asiel.
Contactgegevens: secretariaatsoetekouw@almere.nl en corrie.mutsaers@tilburg.nl.

De dossierverdeling tussen beide bestuurlijke trekkers is als volgt:

  • Jerzy Soetekouw: Veranderopgave Inburgering (VOI), Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) en gezondheidsvraagstukken.
  • Mario Jacobs: Bed, Bad, Brood, AMV-ers, Huisvesting, Flexibilisering Asielketen en LVV’s. 

Contactgegevens secretarissen: Annemarieke van der Meij: avdmeij@almere.nl. en Krista van der Heijden: krista.van.der.heijden-brugman@tilburg.nl met ondersteuning van Iris de Kok: iris.de.kok@tilburg.nl
De themagroep bestaat uit de volgende leden: Almere, Tilburg, Alkmaar, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Breda, Delft, Den Bosch, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Helmond, Hoorn, Leiden, Leeuwarden, Nijmegen, Schiedam, Venlo en Zaanstad.

Nieuws

Zie ook: