De G40 Themagroep Vergunninghouders en asiel is ingesteld toen medio 2015 duidelijk werd dat het vluchtelingenvraagstuk een groot beroep op onze steden zou doen voor de huisvesting van grote groepen mensen uit oorlogsgebieden. De themagroep heeft destijds gezamenlijk mogelijkheden verkend en gedeeld om deze huisvestingsopgave zo goed uit te voeren. In de jaren daarna is de themagroep blijven bestaan en is de G40, samen met de VNG en de G4, gekomen tot een integrale aanpak van asiel tot en met integratie die heeft geleid tot een position paper waar die integrale aanpak is toegelicht.

Ook nu weer blijkt het zeer relevant om binnen een themagroep bij elkaar te komen en te overleggen over de opgaven die gemeenten hebben op de beleidsterreinen van asiel tot en met integratie. Niet in de laatste plaats vanwege de grote toevlucht van vluchtelingen uit Oekraïne, de schrijnende situatie in de asielopvang, de crisis op de woningmarkt en de knelpunten die gemeenten tegenkomen in de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. Voor gemeenten is deze themagroep het enige overleggremium waar alle thema’s van asiel tot en met integratie in samenhang besproken worden en goede voorbeelden gedeeld worden.

Voor deze themagroep is een aparte website opgezet waarop alle informatie omtrent het thema te vinden is: www.g40vena.nl. Deze site is enkel beschikbaar voor de leden van de themagroep en toegankelijk middels een wachtwoord. Indien u toegang wenst tot deze website, kunt u contact opnemen via het contactformulier dat op de website staat.

De themagroep bestaat uit de volgende leden: Almere, Tilburg, Alkmaar, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Breda, Delft, Den Bosch, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Helmond, Hoorn, Leiden, Leeuwarden, Nijmegen, Oss, Schiedam, Venlo, Zaanstad en Zwolle.

Meer informatie

Nieuws