Tijdens de G40 bestuurlijke netwerkdag zijn binnen de themagroep Vergunninghouders en Asiel de gezamenlijke uitgangspunten van de Veranderopgave Inburgering (VOI) doorgenomen, en is de motie ‘Een uitvoerbaar en betaalbaar inburgeringsstelsel, anders niet acceptabel voor gemeenten’ vanuit Almere besproken. Zowel de uitgangspunten als de motie worden breed gedragen binnen de themagroep. Ook de concept uitgangspunten vanuit het programma Flexibilisering van de Asielketen zijn gepresenteerd. De bestuurders hebben hiervoor input en prioritering aangegeven.

Om kennis op een makkelijke manier te kunnen delen is er een website opgezet waarop de deelnemers van de themagroep kennis kunnen uitwisselen en informatie kunnen ophalen: www.g40vena.nl

Tot slot organiseert de themagroep op 20 september een kennisatelier voor alle G40 gemeenten die meer willen weten over de Veranderopgave Inburgering.

Meer informatie: